Privacybeleid

Algemene informatie
Jomas verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?
We verzamelen enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van een dienst die we aan onze bezoekers verstrekken. We kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
    • Daarnaast verzamelen we anonieme informatie betreffende uw gebruik van de website jomas.be. Dit kan onder meer gaan over informatie omtrent: gebruikte browser, bezochte pagina's, IP-adres, herkomst van uw bezoek... Via deze informatie kan u niet geïdentificeerd worden, maar het laat ons wel toe om statistieken te maken over het gebruik van deze website.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?
Soms vragen we u om persoonsgegevens in te vullen. Die gegevens kunnen worden gebruikt om u verder te informeren over onze diensten of nieuws in verband met de website jomas.be. Het uitschrijven op onze nieuwsbrief kan door op de in elke jomas.be-mail voorziene uitschrijflink te klikken.
Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?
Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.
Bewaren wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.
Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?
Zijn uw contactgegevens onjuist of veranderd dan kan je contact opnemen met onze support afdeling via johan@jomas.be